A Pannon Egyetem Georgikon Kar duális képzési lehetőséget kínál Szőlész-borász mérnök alapképzési szakon.

A duális képzés fogalma: a műszaki, informatika, agrár, természettudomány vagy gazdaságtudományok képzési területen indított gyakorlatigényes alapképzési szakon, illetve e képzési területhez tartozó mesterképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szak - képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően meghatározott, teljes idejű, a képzési időszakra, a képzés módszereire, a tanórára, a megszerzett tudás értékelésére egyedi rendelkezéseket tartalmazó - tanterve szerint a gyakorlati képzés a Duális Képzési Tanács által meghatározott keretek között, minősített szervezetnél folyik.

 • A képzés szigorú minőségi ellenőrzés mellett zajlik, a gyakorlati képzésben részt vevő szervezet minőségi auditálása folyamatos.
 • A résztvevő oktatók erős elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek, vállalati szakemberek is részt vesznek az oktatásban.
 • A duális képzési folyamat előnye, hogy a résztvevő vállalatok közvetlenül elérik a képzésben résztvevő hallgatókat, továbbá az együttműködés alkalmas a hallgatók integrálására a vállalati szervezetbe, kultúrába és folyamatokba.
 • A vállalatnál eltöltött gyakorlati idő során specifikus szakmai gyakorlati ismereteket és munkavégzési gyakorlatot is szereznek a hallgatók.
 • Egész évben, a teljes képzési időre vonatkozóan, az ennek során elvégzett munkáért a hallgatót díjazás illeti, melyet a fogadó vállalat fizet.

A hagyományos és a duális rendszerű képzések közötti legnagyobb különbség az, hogy a hallgatók az elméleti tudásukat a munkahelyen - a képzés teljes időszakát végigkísérő duális gyakorlati idő alatt - elmélyítik, kibővítik és gyakorlati praktikákat, módszereket sajátítanak el. A duális képzésben részt vevő hallgató terhelése kettős: egyrészt hasonlóan a tisztán alapképzésben résztvevő hallgatókhoz azonos időrendben részt vesznek az akadémiai képzésben, másrészt duális gyakorlati időt töltenek el vállalati környezetben, mely a főállású munkaviszonnyal azonos terhelést jelent számukra. Ebben a konstrukcióban a hallgatók tanulmányi idejük alatt megszerzik a munkahely által igényelt készségeket (pl. vezetési készség, kommunikációs gyakorlat, projektirányítási ismeretek), megismerik a vállalat kultúráját. A duális képzési rendszerből olyan versenyképes munkavállaló kerül ki a munkaerőpiacra, aki azonnal képes teljes értékű munkát végezni.

A duális képzés tanrendje:

 • a képzés tanéveként 48 hétből áll, 
 • 26 hetet az intézménynél,   
 • 22 hetet a vállalatnál tölt a hallgató,  
 • a 7. félévben 15 hetes vállalati gyakorlatot teljesítenek a hallgatók.

Miért érdemes ezt a képzési formát választani?

 • mert a 48 hetes képzési időből 22 hetet a gazdasági szereplőnél tölthet a hallgató,
 • mert a hallgató a vállalati környezetben munkatapasztalatot szerez,
 • mert személyes kapcsolatok építhetők,
 • mert a gyakorlati idő alatt jövedelemhez jut a hallgató, melynek minimum összege havonta a minimálbér 60%-a,

A duális képzésre történő felvételizés folyamata:

 • Jelentkezés a felvi.hu rendszeren a Pannon Egyetem szőlész-borász mérnöki szakára: 2020. FEBRUÁR 15.
 • A jelentkezők e-mail-es tájékoztatást kapnak a duális képzés lehetőségeiről: A pontos dátum később kerül feltöltésre.
 • A duális pályázat benyújtási határideje: A pontos dátum később kerül feltöltésre.
 • A duális pályázat benyújtási módja: e-mail levélben kapott linken (online felület) feltöltve.
 • Duális kiválasztás a partnereknél: Cégenként változó. A pontos időpontról a cég ad tájékoztatást. A cégnél érdeklődjenek.
 • Kiválasztás eredménye: A pontos dátum később kerül feltöltésre. (Formája: cégtől kapott e-mail levél)
 • Egyetemi ponthúzó: várhatóan A pontos dátum később kerül feltöltésre.

A duális képzésben az vehet részt, akit kiválaszt egy partnervállalat és a központi felvételi eljárásban (amely semmiben nem különbözik a nem duális szakokra való jelentkezéstől) felvételt nyer a Pannon Egyetem Georgikon Kar Szőlész-borász mérnök alapképzési szakára. A duális képzésben részt vevő hallgatóval a cég munkaszerződést köt.

Bővebb információ: https://dualis.uni-pannon.hu/